Mesafe çizmek için görsel üzerinde her hangi bir yere farenizin sol tuşu ile basılı tutup sürükleyin.
Yakınlaştırabilmek için görsel üzerinde fare tekerleğinizi kullanın.

Herbaryum Nedir ?

Herbaryum, bilimsel araştırma ve eğitim amaçlı, öğrencilere, araştırmacılara ve topluma hızlı erişim sağlamak için uygun şekilde depolanmış, veri tabanına alınmış ve sistematik olarak düzenlenmiş, korunmuş bitki örnekleri koleksiyonudur. Bitki örnekleri doğadan toplandığında; bu örnekleri tanımlamak, bir türün diğerinden nasıl farklı olduğunu veya bir örneğin bilim için yeni bir türü temsil edip etmediğini belirlemek için Floralar ve Herbaryumlar’dan yararlanılır.

Herbaryumlar, bitkiyi tanımak, nerede ve ne zaman yetiştiği hakkında bilgi sahibi olmak, taksonomik araştırmalar yapabilmek, biyolojik zenginliği gözler önüne sermek, toplumun doğaya ve canlılara olan ilgisinin arttırılması sağlamak gibi temel işlevleri olan küresel laboratuvarlardır.

Herbaryumda bitki örnekleri familyasına ve cinsine göre düzenlenir ve alfabetik olarak kapalı dolaplarda muhafaza edilir. Herbaryumlarda bitki örneklerinin saklanması ve uzun yıllar korunmasını sağlanarak, biyolojik mirasın sergilenmesi ve gelecek kuşaklara iletilmesi sağlanmış olur. 

Örnekler, akrabalık ilişkileri ve evrimsel süreçlerin moleküler düzeyde incelenmesinde kullanılabilir. Ayrıca bilimsel gözlemleri doğrulamak için belge görevi görürler. Bu nedenle Herbaryum, muazzam pratik kullanıma ve bilim için temel öneme sahiptir. Herbaryum, esasen, zaman içinde kaybolacak bilgileri içeren tarihi bitki kayıtlarına ev sahipliği yapar. Tüm numunelerin kontaminasyondan uzak tutulması, yönergelere göre ve sistematik olarak saklanması, bozulmamış durumda kalmasını sağlamak önemlidir. Koleksiyonlar yeri doldurulamaz doğası nedeniyle, numunelerde meydana gelebilecek herhangi bir kayıp veya hasar felaket olacaktır. Herbaryum, bir araştırmacının yeni bir türü tanımlarken açıklamalarına dayandığı tip örnekleri içerir. Bu nedenle, örneklerin zarar görmesi sadece müze koleksiyonları üzerinde değil, bir bütün olarak bilim ve taksonomi üzerinde de büyük yıkıcı etkilere sahiptir.